Category: Försäljning

Svenskarnas köpsug hösten 2013

“Köpsuget” är en enkätundersökning där drygt 1 000 svenskar får svara på frågor om hur de tror att deras konsumtion och köpvanor kommer att förändras under de närmaste tre månaderna.Ur rapporten nedan kan utläsas att hushållen väljer att spara och fixa hemma i höst. Läs mer genom att klicka på presentationen från Svensk Handel nedan.