Vilka är Pink?

Pink Management är ett konsultföretag specialiserat på affärsutveckling och kommunikationsstrategiska frågor. Mina egna erfarenheter säger mig att just utveckling och förändring är oerhört viktigt att ta fasta på för alla verksamheter. Marknaden, kunderna och intressenterna ställer höga krav på företagare idag och behovet av riktade insatser växer.

DONALD DAVIES & PARTNERS
Eftersom ensam inte alltid är starkast, arbetar jag idag tillsammans med andra partners, till lika projektledare, som kompletterar mig. Läs gärna mer om mina tidigare projekt här.

Är du intresserad av ett samarbete? Hör av er till mig, Irena Mende på +46 725 22 73 00 eller irena.mende@pinkmanagement.se